gud

en nærværerende og nåderig Gud

Vi ønsker at leve nær Gud hver dag, omkring dette ønske bygger alle aktiviter i kirken. Vi ønsker at støtte hinanden i vandringen nærmere Gud, igennem gudstjenesten, lovsang, bøn og cellegrupper.

Gud var nærværende for 2000 år siden igennem sin søn Jesus, og er idag nær ved dig der ønsker at vær nær Ham.


Nær GudNær Dig og Nær Byen