Lemvig Kristne Center, er en frikirke der en del af Apostolsk Kirkes netværk.

Vi ønsker at være en kirke som er Nær Gud, Nær Dig og Nær Byen

Nær Gud

– en nærværerende og nåderig Gud

Vi ønsker at leve nær Gud hver dag, omkring dette ønske bygger alle aktiviter i kirken. Vi ønsker at støtte hinanden i vandringen nærmere Gud, igennem gudstjenesten, lovsang, bøn og cellegrupper.

Gud var nærværende for 2000 år siden igennem sin søn Jesus, og er idag nær ved dig der ønsker at vær nær Ham.

Nær Dig

– et fællesskab med plads til dig

Vi ønsker at være et fællesskab der passer på og elsker hinanden som var vi familie. Vi ønsker at der er plads til alle i kirken, og at alle føler ansvar for at tage vare på hinanden og dem som kommer på besøg.

Vi ønsker at løfte hinanden op og støtte hinanden i livet. At når vi tænker på eget behov, tænker vi også på hinandens behov. Vi vil elske hinanden som vi elsker os selv.

Nær Byen

– en kirke for vores by

Vi ønsker at tage aktiv del i vores by og dens udvikling. Vi ønsker at se behov i byen og igangsætte tiltage for at støtte dem som ingen andre støtter.

Vi ønsker også at være en kirke, hvor alle føler at de kan komme og gå som de ønsker, at man ikke skal være kristen for at deltage i kirkens aktiviteter.